اقدامات و دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی «شستا» و هلدينگ‌های تابعه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸

اخبار

اقدامات و دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی «شستا» و هلدينگ‌های تابعه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸

photo_2021-05-15_03-00-35

اقدامات و دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی «شستا» و هلدينگ‌های تابعه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸

سود خالص تجميعی شرکتهای مديريتی شستا طی  ۹ ماهه سال جاری ۱۲۲۵۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۵۰۰۰ ميليارد تومان بود ۱۴۱ درصد رشد داشته است.

 

فروش و سود خالص شرکت‌های شستا در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ 

 

?شرکت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تأمين-تاپيکو?

 

فروش تجميعی هلدينگ تاپيکو طی ۹ ماهه سال جاری ۱۱۳۶۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۷۵۶۲ ميليارد تومان) ۵۰ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ تاپيکو طی ۹ ماهه سال جاری ۲۹۰۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۹۰۰ ميليارد تومان) ۵۲ درصد رشد داشته است.

 

?شرکت سرمايه گذاری دارويی تأمين-تيپيکو?

فروش تجميعی هلدينگ تيپيکو طی ۹ ماهه سال جاری ۱۰۸۳۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۷۲۹۵ ميليارد تومان) ۴۸ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ تيپيکو طی ۹ ماهه سال جاری ۱۷۶۷ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸۰۴ ميليارد تومان) ۱۲۰ درصد رشد داشته است. 

 

 

?شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ايران?

فروش تجميعی شرکت کشتيرانی ج.ا.ا طی ۹ ماهه سال جاری ۹۸۷۴ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵۸۵۰ ميليارد تومان) ۶۹ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی شرکت کشتيرانی ج.ا.اطی ۹ ماهه سال جاری ۱۴۴۷ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵۸۷ میلیون تومان ) ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

 

 

?شرکت سرمايه گذاری صبا تأمين?

فروش تجميعی هلدينگ صباتأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۲۹۴۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ( ۱۱۰۵ ميليارد تومان) ۱۶۶ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ صباتأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۲۶۰۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۳۶ ميليارد تومان) ۶۷۴ درصد رشد داشته است.

 

 

?شرکت سرمايه گذاری سيمان تأمين?

فروش تجميعی هلدينگ سيمان تأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۳۳۰۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲۴۹۰ ميليارد تومان) ۳۳درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ سيمان طی ۹ ماهه سال جاری ۸۳۸ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۴۹۷ میلیارد تومان) ۶۹ درصد رشد داشته است. 

 

 

?شرکت سرمايه گذاری صدرتأمين-تاصيکو?

فروش تجميعی هلدينگ صدر تأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۲۴۰۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۶۰۰ ميليارد تومان) ۵۱ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ صدر تأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۶۹۸ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲۹۶ میلیارد تومان) ۱۳۶ درصد رشد داشته است. 

 

 

?شرکت سرمايه گذاری صنايع عمومی تأمين?

فروش تجميعی هلدينگ صنايع عمومی تأمين طی ۹ ماهه سال جاری، ۴۸۶ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲۸۲ میلیارد تومان) ۷۳ درصد رشد داشته است.

سود خالص تجميعی هلدينگ صنايع عمومی تأمين طی ۹ ماهه سال جاری ۱۲۸ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۷۶ میلیارد‌ تومان)۶۸ درصد رشد داشته است. 

 

 

?شرکت خدمات ارتباطی رايتل?

فروش تجميعی شرکت خدمات ارتباطی رايتل طی ۹ ماهه سال جاری ۶۵۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵۰۰ ميلياردتومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *