دستاوردهای کلیدی شستا

دستاوردهای کلیدی شستا

(آذرماه ۱۳۹۷ – خردادماه ۱۴۰۰)

دوره مدیریت دکتر محمد رضوانی فر

گزارش عملکرد سه ساله شستا

افزایش چشمگیر سود خالص شرکت اصلی شستا از ۱،۲۵۵ میلیارد تومان در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به ۴،۵۱۹ میلیارد تومان در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و سپس ۱۹،۲۸۲ میلیارد تومان در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ که به تعبیری طی دو سال، قریب ۱۵ برابر شده است. همچنین بر اساس برآورد انجام شده، سود خالص شستا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رقمی قریب به ۳۲،۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

۱- جهش سودآوری

الف) افزایش چشمگیر سود خالص شرکت اصلی شستا از ۱,۲۵۵ میلیارد تومان در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱  به ۴،۵۱۹ میلیارد تومان در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و سپس به ۱۹,۲۸۲ میلیارد تومان در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ که به تعبیری طی دو سال، قریب به ۱۵ برابر شده است. همچنین پیش‌بینی می‌گردد سود خالص شستا در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به رقمی قریب به ۳۲،۰۰۰ میلیارد تومان بالغ گردد.

نمودار ۱- روند تغییرات سود خالص شرکت اصلی شستا طی سه سال گذشته

ب) رشد چشمگیر سود خالص شرکت اصلی هلدینگ‌های تابعه شستا در سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱:

جدول ۱- سود خالص شرکت اصلی هلدینگ‌های تابعه شستا

۲- ادامه روند جهش فروش و سودآوری در سال ۹۹

سود و فروش تجمیعی شستا و هلدینگ‌های تابعه در سال ۹۹ به شرح جداول و نمودارهای زیر می‌باشد:

جدول ۲- فروش تجمیعی شستا و هلدینگ‌های تابعه (ارقام بر حسب میلیارد ریال)​

نمودار ۲- رشد فروش سال ۹۹ شرکت‌های مدیریتی نسبت به دوره مشابه گذشته

جدول ۱- سود خالص تجمیعی شستا و هلدینگ‌های تابعه

نمودار ۲ – رشد سود خالص سال ۹۹ شرکت‌های مدیریتی نسبت به دوره مشابه گذشته

۳- اجرای مجموعه اقدامات ساماندهی و چالاک‌سازی شستا

به منظور ساماندهی و اصلاح پرتفوی فعالیت‌های شستا، در راستای خروج از بنگاهداری و تمرکز بر سهامداری با ارزش افزوده بالاتر اقدامات ذیل صورت گرفته است:

عرضه اولیه ۱۶ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون و انجام اقدامات مربوط به ۱۵ عرضه دیگر؛

ادغام بیش از ۲۰ شرکت و انجام مراحل ادغام قریب به ۱۰ شرکت دیگر (به عنوان نمونه می‌توان به ادغام همزمان ۶ شرکت‌ تابعه شرکت پرسی‌ایران‌گاز در شرکت اصلی اشاره نمود که یکی از بزرگترین ادغام‌های شستا و حتی کشور از منظر تعداد شرکت‌های مورد ادغام به حساب می‌آید).

انحلال ۶ شرکت و انجام مراحل انحلال قریب به ۲۵ شرکت دیگر؛

واگذاری ۷ شرکت؛

عرضه‌های اولیه انجام شده در سال ۹۸ به شرح جدول روبرو می‌باشد.

۴- بورسی کردن شستا

عرضه اولیه (IPO) سهام شستا را می‌توان به عنوان بزرگترین اقدام در جهت ارتقاء شفافیت برشمرد. برهمگان مسلم است که بورسی شدن باعث افزایش شفافیت و ارتقای سطح اعتماد عمومی و ایجاد چارچوب نظارتی ثالث بر ساختار و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس می‌شود. وجود الزامات گزارش‌گری برای شرکت‌های بورسی و امکان حضور سهامداران حرفه‌ای در مجامع موجب می‌شود مدیران شرکت‌های بورسی به نحوی عمل کنند تا عملکردی قابل قبول و موجه داشته باشند و این امر ارتقای شفافیت و بهره‌ ‎وری را موجب خواهد شد و امکان دخالت‌های غیراقتصادی و سیاسی ناشی از ساختار شرکت‌های دولتی را به حداقل می‌رساند. در همین راستا، برنامه عرضه اولیه سهام شستا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۹ صورت پذیرفت.

 

۵- طراحی، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های مدیریتی

به منظور توسعه شفافیت و ارتقای عملکرد مدیریت، سامانه‌های متعددی طراحی، اجرا و استقرار یافته است از جمله:

راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا) جهت مکانیزه نمودن فرآیند اخذ، تجمیع و تحلیل گزارشات مدیریتی تولید، فروش و وصول مطالبات.

لازم به ذکر است در حال حاضر بالغ بر ۹۰۰۰ فرم حاوی اطلاعات مربوط به عملکرد، دوره مشابه سال قبل و بودجه تولید، فروش و وصول مطالبات بارگذاری شده است؛

راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد (سما) در جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اسناد و تحلیل و پایش محتوایی اسناد تصمیم ساز مشتمل بر صورتجلسات هیئت مدیره، گزارشات مجامع، گزارشات مجامع فوق العاده، گزارشات میان دوره‌ای، پروژه ها، مناقصه و مزایده، مستندات کمیته های حسابرسی و آئین نامه‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه.

لازم به ذکر است از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون بالغ بر ۱۷۰۰۰ سند در این سامانه بارگذاری شده است.

راه اندازی سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات (سیما) جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات مدیره، ساماندهی فرآیند انتصابات اعضای هیات مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و تسهیل انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و توانمند.

لازم به ذکر است تاکنون حدود ۱۵۰۰۰ سند و مدرک شامل مصوبه هیئت مدیره، رزومه شغلی و تحصیلی، رتبه بندی شخص و شرکت، استعلام حراست، مدارک سجلی، مدارک تحصیلی و …. در این سامانه بارگذاری شده است.

راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد فصلی مدیران عامل شرکت‌های تابعه (کارنامه عملکرد فصلی) جهت ارزیابی عملکرد فصلی شرکت‌های تابعه شستا و تحلیل عملکرد مدیران و تحقق ارزیابی جامع آنان بر اساس شاخص‌های ۲۵ گانه که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۶۷۰۰۰ رکورد اطلاعاتی مربوط به عملکرد دوره جاری، عملکرد دوره گذشته و بودجه در این سامانه بارگذاری شده است؛

نمایی از کارنامه ارزیابی عملکرد فصلی نه ماهه شرکت‌های تابعه

راه اندازی سامانه ارزیابی حسابرسی سالانه شرکت‌های تابعه (کارنامه حسابرسی) جهت ارزیابی عملکرد حسابرسی شرکت‌های تابعه شستا بر اساس شاخص های ۲۷ گانه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ که بر این اساس تاکنون حدود ۷۵۰۰ رکورد اطلاعاتی مربوط به عملکرد دوره جاری و عملکرد دوره گذشته در این سامانه بارگذاری شده است؛

راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان) جهت شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و مستندات جامع املاک شرکت‌های تابعه، گردش کار و تایید مستندات بارگذاری شده در سیستم و شناسایی املاک مازاد غیرمولد شرکت‌های تابعه. لازم به ذکر است در این سامانه تاکنون اطلاعات مربوط به ۲۰۴۶ ملک و مشتمل بر حدود ۲۰۰۰۰ سند اطلاعاتی از جمله تصویر سند مالکیت، تصویر پایان کار، تصویر موافقت اصولی هیات مدیره، تصویر صورتجلسه کمیسیون معاملات، تصویر گزارش کارشناس رسمی دادگستری، تصویر صورتجلسه هیات مدیره، اطلاعات مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری، تصاویر احکام اعضای کمیسیون معاملات شرکت و … بارگذاری شده است؛

راه‌اندازی سامانه صورتجلسات داخلی جهت مستندسازی و جمع آوری صورتجلسات تمامی جلسات داخلی و ایجاد یک بستر مدیریت دانش از تصمیمات جلسات. لازم به ذکر است در این سامانه تاکنون ۳۶۰ صورتجلسه بارگذاری شده است؛

استقرار سامانه هوش تجاری جهت تجمیع اطلاعات ۱۶۶ شرکت مدیریتی تابعه بصورت آنلاین و تهیه گزارشات به روز از اطلاعات مالی، منابع انسانی و… و ارائه گزارشات تحلیلی؛

راه اندازی سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها (دادرس) جهت جمع آوری و یکپارچه سازی داده‌های مربوط به دعاوی داخلی و بین‌المللی و داوری له و علیه شرکت‌های زیرمجموعه به همراه تمامی مستندات پرونده‌ها و مسیر دادرسی و جمع آوری اطلاعات تمامی قراردادهای شرکت‌های زیرمجموعه به همراه کلیه مستندات و تصاویر آن‌ها؛

سامانه یکپارچه بودجه (سیب) جهت کنترل سیستمی فرآیند تدوین برنامه و بودجه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه

راه‌اندازی سامانه جامع دارویی مشتمل بر سامانه‌های خرید، مشتریان بدحساب، GMP، تحقیق و توسعه، پارتو و ….؛

راه‌اندازی فروشگاه آنلاین محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و … جهت شفافیت و اطمینان از در دسترس بودن دارو و تجهیزات حیاتی و توسعه ارائه خدمات به داروخانه‌ها بر بستر تکنولوژی؛

استقرار و راه‌اندازی سامانه سیمان یاب در شرکت‌های سیمانی و درج ۱۰۰ درصد فروش داخلی گروه در این سامانه در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی در مجموعه، شفاف سازی، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش.

۶- ایفای کامل تعهدات ارزی شرکت‌های تابعه شستا در سامانه نیما به میزان ۱۰۸ درصد در سال ۹۸ و نیز ۱۳۴ درصد در سال ۹۹

۷- جوانگرایی و شفاف سازی انتصابات

با اتخاذ راهبردهای جوانگرایی، شایسته سالاری، ارتقاء از درون و استفاده از بانوان در ترکیب هیئت مدیره شرکت های تابعه میانگین سنی اعضای هیأت مدیره از ۵۲ سال به ۴۴ سال کاهش یافته و متوسط تحصیلات اعضای هیأت مدیره از کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقاء یافته است. همچنین اعضا مونث منصوب شده از ۱۰ نفر در ادوار گذشته به ۲۴ نفر در این دوره افزایش یافته است.

در همین راستا اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات (سیما) جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات مدیره، ساماندهی فرآیند انتصابات اعضای هیات مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته شده است. در همین راستا تهیه پرونده پرسنلی برای ۶۷۰ نفر از اعضای هیئت مدیره منصوب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه برای اولین بار مشتمل بر ۱۶ آیتم اطلاعاتی شامل مدارک تحصیلی، سجلی، دفترچه انتصابات، رزومه و تائیدیه حراست و … در مجموع به تعداد ۱۵,۰۰۰ سند انجام پذیرفته است.

نکته حائز اهمیت اینکه در حال حاضر اطلاعات کـامل افـراد منصوب شده در دوره جـاری هم بر روی سامانه و هم به صورت بایگانی (فیزیکی) در دسترس و قابل استفاده و کلیه مراحل فرآیند انتصابات در خصوص آن‌ها اجرا شده است.

راه اندازی سامانه‌های مدیریتی و اطلاعاتی سیستمی شدن فرآیندهای دسترسی به اطلاعات، علاوه بر بهبود نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، یکی از مهم‌ترین روش‌های نظارت بر فرآیندهای متعدد و پیچیده در سازمان‌های کلان مقیاس همچون شستا به شمار می‌رود.

از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۸ و بر اساس تاکید مقام عالی وزارت بر ارتقای شفافیت در مجموعه شستا و سیاست‌های ابلاغی مدیرعامل محترم شستا مبنی بر راه اندازی سامانه‌های مدیریتی به منظور شفافیت هرچه بیش عملکرد شرکت‌های سرمایه پذیر تابعه، طراحی و پیاده سازی سامانه‌های مدیریتی در جهت نیل به هدف شفافیت عملکرد شستا در دستور کار قرار گرفت.

این سامانه‌ها عبارت است از:

۱- راه اندازی وب سایت رسمی شستا

وبسایت شستا، راه هموار شفافیت و بسایت رسمی شستا به نشانی ssic.ir مهم‌ترین بستر تعامل این سازمان با مخاطبان آن است. در طول سال ۹۸ ، افتتاح شد تا این تعامل از همیشه شفاف‌تر شده و اطلاعات بیشری به شیوه روان در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

۲- راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا)

راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینابا هدف مکانیزه کردن فرآیندهای اخذ، تجمیع و تحلیل گزارش‌های مدیریتی تولید، فروش و وصول مطالبات راه اندازی شد.

۳- راه اندازی سامانه مدیریت اسناد (سما)

این سامانه، به نوعی بانک اطلاعاتی اسناد و تحلیل و پایش محتوایی اسناد تصمیم ساز محسوب می‌شود، اسنادی نظیر صورت جلسات هیئت مدیره، صورت‌های مالی، گزارش مجامع، گزارش‌های تحلیلی معاونت‌های مرتبط، اسناد مناقصه و مزایده و آئین نامه‌های هلدینگ ها و شرکت‌های تابعه. تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۲ هزار سند در سامانه (سمابارگذاری شده است.

۴- راه اندازی سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات (سیما)

با توجه به تعدد شرکت‌های تحت پوشش شستا، طیف بزرگی از مدیران ارشد اجرایی در مدیریت بخش‌های مختلف آن سهیم هستند. با هدف تقویت شفافیت و تسهیل انتخاب مدیران شایسته بر اساس توانمندی‌های ایشان سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات راه‌اندازی شد.

۵- راه اندازی سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان)

این سامانه با هدف شناسایی و تجمیع اطلاعات و مستندات جامع مربوط به مجموعه املاک شرکت‌های تابعه، شناسایی املاک مازاد غیرمولد و آگاهی از سرمایه های راکد در مجموعه ها، طراحی و راه اندازی شد. تا پایان سال ۹۸ ، اطلاعات مربوط به ۶۵۰ ملک به ارزش پایه تقریبی ۵۰۰۰ میلیارد تومان، شامل حدود ۸۰۰۰ سند اطلاعاتی از جمله تصویر اسناد مالکیت، پایان کار، صورت جلسات کمیسیون معاملات و … در سامانه (سامان) بارگذاری شده است.

۶- راه اندازی سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها (دادرس)

در این سامانه، مجموعه پرونده‌های حقوقی شستا و جزئیات آن‌ها به صورت یکپارچه وجود دارد و اطلاع مدیران شستا از روند پیگیری مطالبات شرکت‌های مختلف به صورت مستمر امکان پذیر است.

۷- راه اندازی سامانه هوش تجاری (BI) شستا

استقرار سامانه هوش تجاری با هدف تجمیع اطلاعات ۱۶۶ شرکت مدیریتی تابعه به صورت آنلاین و دسترسی مستمر به گزارش های به روز و تحلیلی از وضعیت عملکردی، مالی، منابع انسانی همه این شرکت ها طراحی شده

۸- سامانه یکپارچه برنامه و بودجه شستا (سیب)
۹- سامانه یکپارچه کمیته‌های حسابداری
۱۰- سامانه صورتجلسات داخلی
۱۱- سامانه پورتال سازمانی (وب سایت / شستا رسانه)
۱۲- سامانه عدالت سرمایه گذاری (عدس)
۱۳- سامانه فروش اینترنتی سیمان
۱۴- سامانه یکپارچه شرکت‌های دارویی

سامانه یکپارچه برنامه و بودجه

در مسیر شفافیت ...

مراحل طراحی، استقرار و معرفی ویژگی‌های سامانه ؛ شرح کامل فرآیند تدوین برنامه و بودجه

 

پرسش‌های خود را مطرح کنید.

  عمکرد مدیریتی محمد رضوانی‌فر، مدیر عامل شستا، از نگاه نمایندگان مردم

  قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد مدیران شستا گفت:

  قاسم ساعدی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه خوشبختانه شاهد شفافیت در عملکرد شستا هستیم و مجموعه شستا به سمت رضایتمندی حرکت می‌کند، گفت: هر کجا و هر بخشی از کشور چه شستا و چه دیگر شرکـت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد، موجب تقویت آن نهاد و شرکت‌ها خواهد شد.

  شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس در بیان اینکه عملکرد مدیران شستا قابل تقدیر است، گفت:

  شهباز حسن پور در گفت‌گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره اشاره به عملکرد مدیران شستا،گفت: در دوره مدیریت جدید شستا شاهد زحمات زیاد و عملکرد خوب مدیران این مجموعه هستیم. و شفافیت شستا با ترکیب مدیران فعلی در هیات مدیره‌ها به دست آمده است.

  مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زحمات زیاد و کارهای خوبی در این مجموعه انجام شده است فرمود شستا به الگویی برای دیگر شرکت‌ها تبدیل شده و کمیسیون اقتصادی آماده همکاری با تیم مدیریتی شستا است.

  علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا گفت:

  بسطامی در خصوص مشاهدات خود از نمایشگاه دستاوردهای شستا گفت: آنچه امروز هم در نمایشگاه و هم در گزارش جامع و کامل آقای رضوانی‌فر متوجه شدم این بود که با تدبیر ایشان و تلاش مدیران و پرسنل شستا این مجموعه عظیم اقتصادی در حال دور شدن از حاشیه‌ها و شائبه‌هایی است که تا پیش از این در عملکرد این شرکت متصور بود.همچنین ایشان فرمودند امروز شستا با مدیریت علمی و مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور اداره می‌شود.

  محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:

  محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، با اشاره به بورسی شدن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس اظهار کرد: بورسی شدن شستا در بورس چند فایده دارد؛ اول اینکه بسیاری از دارایی‌های که شستا مدیریت می‌کند با بورسی شدن در بورس از دسترس خارج نمی‌شود لذا می‌تواند با نقدینگی به دست آورده در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری کند و دستش بازتر می‌شود. در قدم بعدی با بورسی شدن شستا در بورس نقدینگی موجود در بازار و در دست مردم جذب شده و از بورس خارج نمی شود که به سمت بازار مسکن و طلا رود.

  رازهای شستا

  محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا گفت: در عرضه اولیه شستا دو میلیون و ۷۰ هزار نفر سهام ما را خریداری کرده‌اند، لذا ما قرار است به‌جای اینکه مجمع را در یک اتاق کوچک چندنفره برگزار کنیم، تحت‌نظارت حداقل دو هزار نفر سهامدار قرار گرفته و مجمع را برگزار کنیم.

  از کل شرکت‌های شستا، ۹۰ شرکت در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده‌ است. به‌عبارت دیگر مفهوم این جمله این است که اصلا شستا خودش ساختار لایه‌لایه (تودرتو) فعلی را انتخاب نکرده است.

  اگر بنا بود رضوانی‌فر به‌عنوان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه را بنویسد و شرکت را از نو بسازد، احتمالا به‌جای ۱۸۷ شرکت، در حدود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ چون ۹۰ درصد سود مجموعه شرکت‌های شستا را همین ۳۰ شرکت می‌دهند.

  در راستای ایجاد شفافیت و بهره‌وری در زیرمجموعه شستا پنج برنامه کلی را انجام داده‌ایم:

  • ۱- برنامه ساماندهی (متشکل از ادغام، انحلال، واگذاری و بورسی کردن شرکت‌ها)
  • ۲- ارتقای عملکرد و افزایش راندمان شرکت‌ها
  • ۳- توسعه سامانه‌های هوشمند برخط در راستای شفاف‌سازی عملکرد
  • ۴- اصلاح ساختار مالی
  • ۵- مولدسازی دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌های غیرمولد

  در راستای ساماندهی شرکت‌ها، ۱۴ شرکت را در هم ادغام کرد‎یم. ۲۹ شرکت را منحل و ۳ شرکت را واگذار کردیم که مراحل نهایی این کار درحال انجام است.

  در سال گذشته ۳۸درصد ارزش ریالی یا ۳۵درصد تعدادی عرضه اولیه‌های بورس ایران مربوط به زیرمجموعه‌های شستا بود. اما شاه‌بیت بورسی کردن شرکت‌ها، بورسی شدن شستا بود که امسال انجام شد.

  در ۳۱ خرداد سال ۹۸ که بنده (رضوانی‌فر) ۷-۸ ماه افتخار حضور در این مجموعه را داشتم، سود خالص شرکت‌ها به چهار هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان رسید. برآورد من این است که در ۳۱ خرداد سال جاری سود خالص شرکت اصلی حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان باشد.

  در سال‌های گذشته سود پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی بین ۲ تا ۳ هزار میلیاردتومان بود که در سال ۹۸ میزان پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان شد.

  سال ۹۶ شستا ۴۰ شرکت زیان‌ده داشت و این ۴۰ شرکت در سال ۹۷ به ۲۸ شرکت و در سال ۹۸ به ۱۴ شرکت کاهش پیدا کرد و امسال برنامه‌ریزی کردیم که تعداد شرکت‌های زیان‌ده را به سه شرکت برسانیم.

  الان بهترین راهکار برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت همین است که این سازمان به‌جای مطالبات خود از دولت سهم یا شرکت دریافت کند و سپس این سهم یا شرکت را به قیمت منصفانه روز به شستا بدهد، منابع حاصل از آن را دریافت کند و اگر برای این دارایی در شستا ارزش‌افزوده ایجاد شود، بازهم ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع برای سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

  مقالات

  برگزاری میز خدمت گمرک ایران با حضور دکتر رضوانی فر ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
  اخبار

  برگزاری میز خدمت گمرک ایران با حضور دکتر رضوانی فر ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

  میز خدمت گمرک ایران ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، معاونین و مدیران ستادی برگزار شد. …

  برگزاری میز خدمت گمرک ایران با حضور دکتر رضوانی فر ویژه شرکت‌های دارویی
  اخبار

  برگزاری میز خدمت گمرک ایران با حضور دکتر رضوانی فر ویژه شرکت‌های دارویی

  میز خدمت گمرک ایران ویژه شرکت‌های دارویی با حضور دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، معاونین و مدیران ستادی برگزار شد. …

  رضوانی فر: تسهیل گری گمرک با استفاده از ظرفیت بند 1 ماده 38
  اخبار

  دکتر رضوانی فر: تسهیل گری گمرک با استفاده از ظرفیت بند 1 ماده 38

  دکتر رضوانی فر: تسهیل گری گمرک با استفاده از ظرفیت بند 1 ماده 38​ دکتر رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران: استفاده از ظرفیت بند 1 …

  رضوانی فر: آمار ورود موقت کالا برای پردازش به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است
  ویدیو

  رضوانی فر: آمار ورود موقت کالا برای پردازش به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است

  دکتر رضوانی فر: آمار ورود موقت کالا برای پردازش به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران: آمار ورود موقت …

  دکتر رضوانی فر: یکی از تسهیلات ویژه گمرکی طرح فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی است
  اخبار

  دکتر رضوانی فر: یکی از تسهیلات ویژه گمرکی طرح فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی است

  دکتر رضوانی فر: یکی از تسهیلات ویژه گمرکی طرح فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی است معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران: یکی دیگر از ظرفیت‌های خوبی که برای فعالان …

  دکتر رضوانی فر: تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی
  اخبار

  دکتر رضوانی فر: تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی

  دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران: یکی از تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی که به کاهش هزینه تولید، انبارداری، کاهش زمان ترخیص کالا و …

  دکتر رضوانی‌فر: تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از 74 میلیارد دلار در سال 1399 با 57 درصد افزایش به 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است.​
  اخبار

  دکتر رضوانی‌فر: تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از 74 میلیارد دلار در سال 1399 با 57 درصد افزایش به 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است.​

  دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در دومین آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار(طرح تراز): تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از 74 میلیارد …

  دکتر محمد رضوانی فر: فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند، آغاز گردید
  اخبار

  دکتر محمد رضوانی فر: فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند، آغاز گردید

  دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران: فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند، آغاز گردید​. …