برچسب: ایران و ترکمنستان

نشست مشترک مرزی گمرکی ایران و ترکمنستان در مرز باجگیران- هودان با حضور روسای کل گمرکات دو کشور در دو دور برگزار شد.

برگزاری نشست مشترک مرزی گمرکی ایران و ترکمنستان با حضور روسای کل گمرکات دو کشور

گمرکات ایران و ترکمنستان دروازه مشترک مرزی ایجاد می کنند / …

ادامه مطلب