برچسب: بازدید از خاک چینی

بازدید دکتر محمد رضوانی از شرکت صنایع خاک چینی ایران

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت صنایع خاک چینی ایران

محمد رضوانی‌فر در راستای بازدید مستمر خود از پروژه های شرکت‌های …

ادامه مطلب