برچسب: بازدید دکتر محمد رضوانی فر از ذوب آهن

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت ذوب آهن اصفهان

بازدید دکتر محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا از شرکت ذوب آهن اصفهان

صورت های مالی ذوب آهن از شفافیت لازم برخوردار است دکتر …

ادامه مطلب