برچسب: رئیس جمهور

photo_2021-05-10_22-26-02

شتاب دهنده صدر فردا حاصل شناخت نیازهای فناورانه است

بخشی از اقدامات انجام شده در افتتاح شتاب‌دهنده تخصصی مواد معدنی …

ادامه مطلب