برچسب: ساماندهی در شستا

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: اجرای اقدامات ساماندهی و چالاک سازی شرکتهای تابعه شستا از آذر 1397 لغایت شهریور 1400​

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، اجرای اقدامات ساماندهی و چالاک سازی، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: اجرای اقدامات …

ادامه مطلب