برچسب: سفرهای استانی رئیس گمرک

بازدید معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرک مرزی سرخس

بازدید معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرک مرزی سرخس در آخرین روز سال 1401

دکتر رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران …

ادامه مطلب
بازدید معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرکات خوزستان

بازدید معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرکات خوزستان در روزهای پایانی سال 1401

دکتر رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران …

ادامه مطلب