برچسب: محمد رضوانی فر کیست

با رشدی دو برابری، فروش تجمیعی چهار ماهه شرکتهای مدیریتی شستا از مرز 43 هزار میلیار تومان عبور کرد

با رشدی دو برابری، فروش تجمیعی چهار ماهه شرکتهای مدیریتی شستا از مرز 43 هزار میلیار تومان عبور کرد

محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا در حساب شخصی توییتری خود …

ادامه مطلب