برچسب: مدیر عامل ویتانا

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، توسعه سامانه های شفافیت در مجموعه شستا، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، توسعه سامانه های شفافیت در مجموعه شستا، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: توسعه سامانه …

ادامه مطلب
به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد.

روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد

به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت …

ادامه مطلب