برچسب: پروژه منزل مسکونی دیر

پروژه ۱۱ واحدی منازل سازمانی گمرک دیر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر و تنی چند از مسئولین استانی و شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح پروژه ۱۱ واحدی منازل سازمانی گمرک دیر توسط وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک

پروژه ۱۱ واحدی منازل سازمانی گمرک دیر با حضور وزیر امور …

ادامه مطلب