برچسب: بازدید از پروژه های شستا

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت فرآورده های نسوز ایران

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت فرآورده های نسوز ایران

دکتر محمد رضوانی فر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی …

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت داروسازی فارابی

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت داروسازی فارابی

محمد رضوانی‌فر در ادامه بازدید مستمر از پروژه‌های شرکت‌های تابعه شستا …

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت فرآورده های نسوز ایران

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت فرآورده های نسوز ایران

بازدید رضوانی فر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از …

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت ارس دام آرشام

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت ارس دام آرشام

بازدید دکتر محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا از شرکت ارس …

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت کلر پارس

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت کلر پارس

دکتر محمد رضوانی‌فر در راستای بازدید مستمر خود از پروژه های …

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد رضوانی از شرکت صنایع خاک چینی ایران

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت صنایع خاک چینی ایران

محمد رضوانی‌فر در راستای بازدید مستمر خود از پروژه های شرکت‌های …

ادامه مطلب