برچسب: بازدید دکتر محمد رضوانی فر از ذوب آهن اصفهان

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت ذوب آهن اصفهان

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از شرکت ذوب آهن اصفهان

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: صورت های مالی ذوب آهن از شفافیت …

ادامه مطلب