برچسب: بازدید دکتر محمد رضوانی فر از عالم آرا

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از گروه صنعتی عالم آرا

بازدید دکتر محمد رضوانی فر از گروه صنعتی عالم آرا

محمد رضوانی‌فر در راستای بازدید مستمر خود از شرکت‌های تابعه شستا …

ادامه مطلب