برچسب: بازسازی ورزشگاه شهید معتمدی

ورزشگاه شهید معتمدی (11)

ورزشگاه کارگری شهید معتمدی بازسازی شد

مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی با …

ادامه مطلب