برچسب: بررسی عملکرد گمرک

ارزیابی عملکرد گمرکات فارس، قم و گلستان

برگزاری بررسی عملکرد و ارزیابی گمرکات فارس، قم و گلستان با حضور معاون وزیر و رئیس کل گمرک ج.ا.ا

عملکرد گمرکات استان فارس، قم و گلستان با حضور دکتر رضوانی …

ادامه مطلب
با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران انجام‌ شد برگزاری نخستین جلسه ارزیابی عملکردحوزه نظارت گمرکات کرمانشاه و گمرک سمنان در سال ۱۴۰۱ و برنامه های سال ۱۴۰۲

برگزاری نخستین جلسه ارزیابی عملکردحوزه نظارت گمرکات کرمانشاه و گمرک سمنان در سال ۱۴۰۱ و برنامه های سال ۱۴۰۲

با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران انجام‌ …

ادامه مطلب