برچسب: تحول در گمرک

تحول در گمرک با برنامه ریزی‌های راهبردی و عملیاتی

محمد رضوانی فر معاون وزیر و رئیس کل گمرک: تحول در گمرک با برنامه ریزی‌های راهبردی و عملیاتی

رئیس کل گمرک گفت:حدود ۱۲۴ برنامه عملیاتی با شاخص‌های قابل ارزیابی …

ادامه مطلب