برچسب: تفاهم نامه گمرک و وزارت تعاون

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان گمرک و وزارت رفاه برای تسهیل و توسعه صادرات بخش تعاون

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان گمرک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل و توسعه صادرات بخش تعاون

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان گمرک و وزارت رفاه برای تسهیل و …

ادامه مطلب