برچسب: درآمد دولت از حقوق گمرکی

رئیس کل گمرک گفت: وصولی درآمدهای گمرک در بهار امسال ۲۶۱ درصد افزایش یافت و در مجموع ۳۶۶ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال درآمد توسط گمرک به خزانه واریز شد.

محمد رضوانی فر: درآمد ۳۶۷ هزار میلیارد ریالی دولت از حقوق گمرکی در بهار 1402

رئیس کل گمرک گفت: وصولی درآمدهای گمرک در بهار امسال ۲۶۱ …

ادامه مطلب