برچسب: دکتر محمد رضواتنی فر

دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه به استان خراسان رضوی سفر کردند .

سفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه به استان خراسان رضوی

سفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و هیات …

ادامه مطلب