برچسب: عملکرد رضوانی فر

صدای بورس گفت: محمد رضوانی فر راهی شرکت ویتانا شد

صدای بورس: محمد رضوانی فر راهی ویتانا شد

به نقل صدای بورس: محمد رضوانی فر راهی شرکت ویتانا شد.​ …

ادامه مطلب
به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد.

روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد

به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت …

ادامه مطلب