برچسب: مجلس

photo_2021-05-08_02-30-14

عضو کمیسیون انرژی مجلس؛ شاهد شفافیت در عملکرد شستا هستیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد مدیران شستا گفت: …

ادامه مطلب