برچسب: مجمع سیتا

حضور دکتر محمد رضوانی فر در مجمع شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین-سیتا

با حضور محمد رضوانی فر در مجمع سیمان تأمین اعلام شد:رشد 104 درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته

با حضور دکتر محمد رضوانی فر در مجمع سیمان تأمین اعلام …

ادامه مطلب