برچسب: هیئت نمایندگان اتاق تهران

0000

اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور دکتر محمد رضوانی فر (دوره دهم)

اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران …

ادامه مطلب
انتخاب دکتر محمد رضوانی فر در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انتخاب دکتر محمد رضوانی فر در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انتخاب دکتر محمد رضوانی فر در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، …

ادامه مطلب