برچسب: گزارش عملکرد شستا

عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا (آذر 1397 لغایت …

ادامه مطلب
رضوانی فر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

گزارش عملکرد شستا جامع، کامل و شگفت‌آور بود

دین پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با …

ادامه مطلب