برچسب: گمرک سرو

در چهارمین روز از سال ۱۴۰۲، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرک مرزی سرو بازدید کرد

در چهارمین روز از سال ۱۴۰۲، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از گمرک مرزی سرو بازدید کرد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در چهارمین روز …

ادامه مطلب