برچسب: 1000 شغل جدید در شستا

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: هفته آینده با افتتاح ۱۸ پروژه در کشور، ۱۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود

محمد رضوانی‌فر، : هفته آینده با افتتاح ۱۸ پروژه در کشور، ۱۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: هفته آینده با افتتاح ۱۸ پروژه در …

ادامه مطلب